Kaip sudaryti svečių sąrašą?

Kai prieš 10 metų sudarinėjau savo vestuvių svečių sąrašą, vos tilpau į A4 formato lapą – 70… Jei aš gerai pamenu skaičių (gal tas sąrašas buvo ir ilgesnis). Draugai, tėvų draugai, giminės, pusbroliai, kolegos, šeima, kaimynai, žmonės dėl „vokelio“, tie, kuriuos reikia kviest, nes kvieti anuos, tie, kuriuos nori matyti tėvai ir t.t.

Dabar tas sąrašas pasikeitė, nes pasikeitė požiūris – vestuvėse norėčiau matyti tik artimiausius mums žmones, taigi iki 50 žmonių – tradicinis skaičius: šeima, krikštatėviai, seneliai, artimiausi draugai, su kuriais mes abu bendraujame ir leidžiame laiką.

Nuo žmonių skaičiaus vestuvėse priklauso ir mūsų vestuvių biudžetas. Vienam asmeniui skaičiuojamas maistas, kartais nakvynė, kvietimas, stalo kortelė, dovanėlė prisiminimui, torto svoris, skaičiuojame reikiamą alkoholio kiekį na ir dar pridėkime kokį helio balioną ar dangaus žibintą, kurį tas žmogus leidžia vidurnaktį… Nemažą sumą gauname sudėjus…Viskas gerai, jeigu jūsų biudžetas yra ganėtinai tamprus ir jums nesvarbu, kiek pinigų savo vestuvėms išleisite, bet jeigu jis yra ribotas, tuomet svečių sąrašą reikėtų sudaryt apgalvotai. Pirmiausia abu surašykite visus žmones, kuriuos norėtumėte kviesti, o paskui koreguokite sąrašą, pagal judviejų pasirinktus kriterijus ir patarimus.

Patarimai , kaip sudaryti sąrašą:

• Kvieskite žmones, su kuriais šiuo metu artimiausiai bendraujate, nesvarbu, tai pusseserė, tetos, bendradarbiai. Jei nešvenčiate su šiais žmonėmis Kalėdų, gimtadienių, nebendraujate telefonu ar akis į akį paskutiniuosius metus, tai argi jie tokie artimi?

• Pirmiausia įtraukite savo ir vyro šeimos narius su antromis pusėmis ir vaikais.

• Pasidarykite dvi grafas: vyro svečiai ir jūsų svečiai.

• Kvieskite žmones, kuriuos jūs abu pažįstate (jokių draugų, kurių nematė jūsų vyras, kolegų, kurie nėra buve pas jus namuose, tetulių, kurių vyras nepažįsta ir pan.).

• Nepamirškite įrašyti žmogaus antrosios pusės, jei ir nepažįstate ( paprastai žmonės į vestuves neina be savo mylimojo/mylimosios), nepamirškite šeimos vaikų( jei jūs nieko prieš, kad jie bus vestuvėse).

• Nepamirškite, kad joks turtingas svečias ar didelis svečių skaičius nepadengs jūsų vestuvių išlaidų.

• Nepasiduokite artimųjų spaudimui kviesti tuos , kuriuos jie, o ne jūs norėtumėte matyti SAVO vestuvėse, net jei vestuves kelia tėvai, jūs neprivalote kviesti mamos draugės su kuria tik sveikinatės, kaimyno ar tetos, su kuria nebendraujate.

• Nesijauskite niekam skolingi. Jei jus kažkada kažkas kvietė į vestuves, tai nereiškia, kad jūs juos turite kviesti. Ir atvirkščia i- jei nebuvote pakviestas į vestuves žmonių, kuriuos ketinate kviesti, tai jie jums nėra tokie artimi, tai gal tokius braukite iš savo sąrašo?

• Kad tetos ar dėdės neįsižeistų, tai kvieskite arba pusbrolius, su kuriais bendraujate arba tetas ir dėdes, kurie yra jūsų krikšto tėvai.

• Jei kviečiate tik artimus žmones, nepamirškite pakviesti ir jų vaikus – jie taip pat yra jūsų artimieji. Jei visgi vaikučių nenorite matyti savo vestuvėse dėl tam tikrų priežasčių, tuomet būtinai tai nurodykite kvietime.

• Galite sudaryti du sąrašus. Sąrašas, kuriuos tikrai kviečiate ir sąrašas žmonių, kuriuos norėtumėte kviesti, tačiau neleidžia biudžetas. Jei kažkurie žmonės į vestuves atsisakytų vykti iškart, tai galėtumėte įtraukti kažką iš antrojo sąrašo. Tik nepamirškite, kad nederėtų šito daryti paskutinę minutę, kad žmonės neįsižeistų, nepagalvotų, kad kviečiate dėl pinigų ar dėl to, kad jums nėra kitos išeities.

Sudarę svečių sąrašą, jau galite ieškoti vietos pokyliui ir užsakyti kvietimus. Kvietimus turėtumėte išsiųsti kuo anksčiau – nors 3 mėnesiai iki vestuvių. Žmonėms gyvenantiems užsienyje praneškite dar anksčiau, kad jie spėtų susiplanuoti atostogas ar kelionę lėktuvu. Nustatykite datą iki kurios norėtumėte gauti atsakymą, paraginkite žmones atsakyti prieš nustatytąją datą, paaiškinkite, kaip jums svarbu žinoti, kiek žmonių dalyvauja.

Komentarai